Verloskundige zorg in de Gemeente Borsele en omstreken

Direct contact (24/7 bereikbaar): 06-5315 6391

Centering Pregnancy

Wat is Centering Pregnancy?

Centering Pregnancy is een vernieuwde vorm van prenatale zorg die wij aanbieden in de praktijk. Deze vorm van zorg vervangt de reguliere controles.
De anamnese wordt afgenomen tijdens een eerste, individueel, consult. Daarna vinden de vervolgcontroles plaats in een groep met ongeveer 7-8 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Deze groep komt tien keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema.

De deelnemers krijgen een actieve rol in hun eigen zorgproces. Zo meten ze zelf hun bloeddruk en gewicht en houden hun eigen dossier bij. Tijdens elke sessie wordt de medische zorg (zoals bloeddrukcontrole en controle van de groei van de baby) gecombineerd met:

  • voorlichting;
  • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
  • het leren van gezondheidsvaardigheden;
  • het stimuleren van onderling contact en steun.

De groepsbijeenkomsten duren 120 minuten, waar een individueel consult gewoonlijk ongeveer 15 minuten duurt. Er is dus meer interactie tussen zorgverlener en zwangere. Er kan uitgebreider worden gesproken over factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

Elke groep wordt begeleid door twee vaste personen: een verloskundige en een kraamverzorgster. Dankzij de tweede begeleider kan de verloskundige tijdens de bijeenkomst ook de medische, prenatale controle doen bij alle deelnemers

Elke 6-8 weken start er een nieuwe groep in onze praktijk. Via email wordt je op de hoogte gebracht van de start van de groep waarvoor je in aanmerking zou komen.

Kijk vooral eens op www.samenweetjemeer.nl. Hier vind je nog meer informatie over Centering Pregnancy en kan je kijken of het bij jou past.

©2023 Verloskundigenpraktijk Gemeente Borsele - Privacybeleid | Ontwerp & realisatie Buro Cinq