Verloskundige zorg in de Gemeente Borsele en omstreken

Direct contact (24/7 bereikbaar): 06-5315 6391

Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de verloskundige zorg dan is het aan te raden hier eerst met de betreffende verloskundige over te praten. Als een gesprek niet mogelijk is of het probleem niet oplost, bestaat er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Het adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd, is: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) t.a.v. de Klachtencommissie Postbus 18, 37a0 AA Bilthoven Tel: 073-6891890

©2022 Verloskundigenpraktijk Gemeente Borsele - Privacybeleid | Ontwerp & realisatie Buro Cinq